Handelsbetingelser • Læs Barschools handelsbetingelser

Vælg en side

Handelsbetingelser

Book rejsen med ro i maven

Få afklaring på reglerne

Vi har forberedt vilkårene for handel med Barschool for at give tillid og klarhed. Vores kundeservice er åben 24 timer i døgnet. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsnavn: Barschool (ML Travel Group ApS)
E-mail: info@barschool.dk

Website: www.barschool.dk

Hovedkontor:
Bredgade 36 E, st.
1260 København K

CVR: 40989579

Registreringsnummer i Rejsegarantifonden: 3248

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med ‘Lov om pakkerejser’, som gælder for rejser bestående af bl.a. flytransport og indkvartering.

Bestillingsvilkår

Din kontrakt er med: Barschool (ML Travel Group ApS), Bredgade 36 E, st.
1260 København K. CVR-nummer: 40989579. Når du laver en booking hos os, gælder alle nedenstående vilkår og betingelser.

Udtryk som “vi”, “os” og “vores” referere til virksomheden Barschool. Udtryk som “dig”, “du”, “studerende”, “elev”, “bruger” eller “kunde” referere til den bruger, der besøger og/eller booker en uddannelse gennem vores hjemmeside eller gennem vores kundeservice.

Booking og billet

 

Hvordan booker jeg?

Hvis du ønsker at booke en plads på et af Barschools forløb og uddannelse, kan dette ske ved enten personlig eller telefonisk henvendelse samt via www.barschool.dk. Booking og oplysningerne og vilkårene på www.barschool.dk er bindende for både Barschool og eleven, når først depositummet og/eller hele rejsens pris er betalt.

Betaling

Barschool modtager online betalinger med Dankort, Visa, MasterCard og MobilePay. Din betaling vil først blive trukket på din konto, når produktet er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
På hjemmesiden bruger vi følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)
Barschool benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol. Det betyder, at din data er sikker og ikke kan læses af udefrakommende.

Elevens ansvar ved booking og betaling

Den person, der er noteret som nummer et på rejsen eller den person, hvortil billetten sendes enten via post eller e-mail, er ejeren af rejsen. Dermed er det kun denne person, der kan ændre eller afbestille opholdet på Barschool. Hvis vi har henvendelser, korrespondancer eller refundering angående rejsen, sker det med denne person.

Hvis du bestiller flere rejser, betragtes du som ejeren af alle rejser.

Det noterede navn skal til enhver tid stemme overens med passet. Det skal som minimum indeholde første fornavn og sidste efternavn.

Vi sender altid eventuelle meddelelser om rejsen via SMS eller e-mail. Derfor er det vigtigt, at sinne kontaktoplysninger fremgår af bookingen – og opdateres hvis relevant.

Børn og unge under 18 år, der rejser uden en voksen ledsager, skal ved booking kunne fremvise en erklæring fra forældre eller værge om, at der er givet tilladelse til rejsen og opholdet på Barschool.

Rejsens pris, betaling og andre

Prisændringer på rejsen
Priserne, der er angivet på hjemmesiden, kan blive op- og nedjusteret alt efter udbud og efterspørgsel.
Rabatter
Eventuelle rabatter kan i de fleste tilfælde ikke kombineres, med mindre andet er nævnt i annoncen eller markedsføring.
Hvad er inkluderet i prisen?
Rejsens pris omfatter, hvis ikke andet er anført, flyrejsen, lufthavnsafgifter, passagerafgift, bidrag til Rejsegarantifonden, rejselederassistance og overnatning på hotelværelse.

Hvis du som elev ønsker et enkeltværelse, skal der betales et enkeltværelsestillæg med mindre andet er oplyst. Eleverne vil typisk være på værelse med to andre elever.

Ansvaret for pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende påhviler den rejsende. Disse er ikke inkluderet i prisen. Derudover er særlige hotelfaciliteter ikke inkluderet i prisen. Det kan for eksempel være spa, tennis eller leje af liggestole.

Rejsens længde

Rejselængden gælder fra og med afrejsedato til og med hjemkomstdato. Det samme gælder, hvis rejsen starter om aftenen og/eller slutter om morgenen.

Skatter og afgifter

Prisen på rejsen er udregnet på baggrund af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Barschool forbeholder sig retten til inden afrejsedato at foretage den slags prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter, gebyrer eller valutakurser. Dette gælder også i tilfælde af, at rejsen allerede er slutbetalt.

Hvis prisen stiger mere end 10%, har eleven ret til at annullere opholdet og få det indbetalte beløb refunderet. Eleven skal dog underrette Barschool umiddelbart efter, at han eller hun er blevet informeret om prisforhøjelsen.

Barschool er forpligtet til at godtgøre eleven det sparede beløb, hvis det overstiger 100 kr., dersom skatter, afgifter mv. som pålignes Barschool direkte, og som er indregnet i rejsens pris.

I tilfælde af at du har vundet din rejse som præmie i for eksempel en konkurrence, er den skattepligtig som personlig indkomst. Derfor skal du skrive beløbet på din årsopgørelse. Læs eventuelt mere hos SKAT.

Betaling og prisændring

Delbetaling
Hvis du ønsker at betale for rejsen via delbetaling sker det som følgende:

1. rate skal betales senest 7 dage efter bestilling. Her betales 2000 kr.
2. rate skal betales senest 100 dage før afrejsedagen. Her betales 3000 kr.
3. rate og restbeløbet skal betales senest 60 dage før afrejsedagen.

Ved indtegning mellem 107 – 67 dage før afrejse betaler du 1. og 2. rate indenfor 7 dage.

Ved indtegning 60- 21 dage før afrejsedagen, skal hele rejsens pris betales senest 48 timer efter indtegning.

Bestilles rejsen mindre end 21 dage til afrejsedagen, skal betaling ske i forbindelse med bestilling af rejsen.

Automatisk annullering

Hvis en rejse ikke er rettidigt indbetalt til Barschool, så vil denne automatisk annulleres uden forudgående varsel om dette.

Ændring før afrejse

Ændringer før afrejse på Barschools foranledning

Barschool har ret til både at ændre og aflyse rejsen på følgende vilkår.

Hvis Barschool aflyser rejsen, skal eleven informeres om dette hurtigst muligt. Ligeledes gælder det, hvis hvis Barschool ikke vil kunne levere de aftalte ydelser.

Opholdet, der købes af Barschool, falder under kategorien uddannelses- og erhvervsrejser. Dermed hører det ikke under ferierejser. Det skyldes, at det hos Barschool er opholdets faglige indhold, som er det primære produkt, der købes. Hotel- og flyrejse, flyselskab, mellemlandinger m.m. må betragtes som sekundær ydelse i opholdet. Det skal ikke tillægges afgørende værdi.

Ved ekstraordinære omstændigheder (som for eksempel COVID-19) forbeholder Barschool sig retten til at kunne ændre hotel og destination, såfremt begge er af tilsvarende kvalitet og uddannelsesmæssigt indhold.

Skulle en ændring medfører, at uddannelsen økonomiske værdi falder i forhold til opholdets og uddannelsens kvalitet, har eleven ret til at modtage et nedslag i prisen. Dette gælder dog ikke ændringer, som almindeligvis anses som bagateller.

Hvis Barschool informerer eleven om aflysning eller ændringer, skal eleven samtidig informeres om mulige beføjelser, og hvordan eleven ellers skal forholde sig. Hvis Barschool aflyser rejsen, uden det skyldes den rejsendes forhold, har eleven mulighed for at opsige rejseaftalen og få refusion på samtlige indbetalte beløb. Eleven kan også vælge at at deltage i et andet uddannelsesforløb og rejse efter eget valg, såfremt dette er tilsvarende dem aflyste rejse.

Vælger eleven at deltage i et ophold med højere værdi, skal eleven betale prisforskellen. Vælger elever at deltage i et ophold af lavere værdi, skal Barschool tilbagebetale prisforskellen. Disse beføjelser tilfalder dog ikke eleven, hvis aflysningen er et resultat af, at antallet af indtegner senest 4 uger inden afrejse er 75% af de antal pladser, Barschool har til rådighed på den pågældende rejse og flyserie.

I så fald skal den indtegnede elev have information om aflysningen senest 3 uger inden afrejse.

Skulle eleven lide økonomisk tab som følge af Barschools ændringer eller aflysning, har eleven krav på erstatning i overensstemmelse med erstatningsreglerne. Medmindre aflysningen eller manglende opfyldelse skyldes:

 • Antallet af tilmeldte til et ophold er mindre end det overførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er eleven i hænde senest 3 uger inden afrejse.
 • Elevens egne forhold.
 • En uvedkommende tredjemand eller omstændigheder og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse.

Hvis eleven ønsker at gøre krav gældende, skal denne give Barschool meddelelse om dette inden for rimelig tid, efter eleven er blevet informeret om ændringerne eller aflysningen. Hvis eleven ikke gør dette, bortfalder hans eller hendes ret til at gøre krav gældende. En rimelig tid må, medmindre andet er angivet, betragtes som maksimalt 5 dage.

Rejsetider for af- og hjemrejse

Barschool har ret til både at ændre og aflyse rejsen på følgende vilkår.

De angivne af- og hjemrejsetider er kun foreløbige og kan ændres frem til 7 dage før afrejsedato.
Opholdet, der købes af Barschool, falder under kategorien uddannelses- og erhvervsrejser. Dermed hører det ikke under ferierejser. Det skyldes, at det hos Barschool er opholdets faglige indhold, som er det primære produkt, der købes. Hotel- og flyrejse, flyselskab, mellemlandinger m.m. må betragtes som sekundær ydelse i opholdet. Det skal ikke tillægges afgørende værdi.

Ved ekstraordinære omstændigheder (som for eksempel COVID-19) forbeholder Barschool sig retten til at kunne ændre hotel og destination, såfremt begge er af tilsvarende kvalitet og uddannelsesmæssigt indhold.

Skulle en ændring medfører, at uddannelsen økonomiske værdi falder i forhold til opholdets og uddannelsens kvalitet, har eleven ret til at modtage et nedslag i prisen. Dette gælder dog ikke ændringer, som almindeligvis anses som bagateller.

Hvis Barschool informerer eleven om aflysning eller ændringer, skal eleven samtidig informeres om mulige beføjelser, og hvordan eleven ellers skal forholde sig. Hvis Barschool aflyser rejsen, uden det skyldes den rejsendes forhold, har eleven mulighed for at opsige rejseaftalen og få refusion på samtlige indbetalte beløb. Eleven kan også vælge at at deltage i et andet uddannelsesforløb og rejse efter eget valg, såfremt dette er tilsvarende dem aflyste rejse.

Vælger eleven at deltage i et ophold med højere værdi, skal eleven betale prisforskellen. Vælger elever at deltage i et ophold af lavere værdi, skal Barschool tilbagebetale prisforskellen. Disse beføjelser tilfalder dog ikke eleven, hvis aflysningen er et resultat af, at antallet af indtegner senest 4 uger inden afrejse er 75% af de antal pladser, Barschool har til rådighed på den pågældende rejse og flyserie.

I så fald skal den indtegnede elev have information om aflysningen senest 3 uger inden afrejse.

Skulle eleven lide økonomisk tab som følge af Barschools ændringer eller aflysning, har eleven krav på erstatning i overensstemmelse med erstatningsreglerne. Medmindre aflysningen eller manglende opfyldelse skyldes:

 • Antallet af tilmeldte til et ophold er mindre end det overførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er eleven i hænde senest 3 uger inden afrejse.
 • Elevens egne forhold.
 • En uvedkommende tredjemand eller omstændigheder og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse.

Hvis eleven ønsker at gøre krav gældende, skal denne give Barschool meddelelse om dette inden for rimelig tid, efter eleven er blevet informeret om ændringerne eller aflysningen. Hvis eleven ikke gør dette, bortfalder hans eller hendes ret til at gøre krav gældende. En rimelig tid må, medmindre andet er angivet, betragtes som maksimalt 5 dage.

Ændringer og aflysning på elevens foranledning

Barschool har ret til både at ændre og aflyse rejsen på følgende vilkår.

De angivne af- og hjemrejsetider er kun foreløbige og kan ændres frem til 7 dage før afrejsedato.
Opholdet, der købes af Barschool, falder under kategorien uddannelses- og erhvervsrejser. Dermed hører det ikke under ferierejser. Det skyldes, at det hos Barschool er opholdets faglige indhold, som er det primære produkt, der købes. Hotel- og flyrejse, flyselskab, mellemlandinger m.m. må betragtes som sekundær ydelse i opholdet. Det skal ikke tillægges afgørende værdi.

Ved ekstraordinære omstændigheder (som for eksempel COVID-19) forbeholder Barschool sig retten til at kunne ændre hotel og destination, såfremt begge er af tilsvarende kvalitet og uddannelsesmæssigt indhold.

Skulle en ændring medfører, at uddannelsen økonomiske værdi falder i forhold til opholdets og uddannelsens kvalitet, har eleven ret til at modtage et nedslag i prisen. Dette gælder dog ikke ændringer, som almindeligvis anses som bagateller.

Hvis Barschool informerer eleven om aflysning eller ændringer, skal eleven samtidig informeres om mulige beføjelser, og hvordan eleven ellers skal forholde sig. Hvis Barschool aflyser rejsen, uden det skyldes den rejsendes forhold, har eleven mulighed for at opsige rejseaftalen og få refusion på samtlige indbetalte beløb. Eleven kan også vælge at at deltage i et andet uddannelsesforløb og rejse efter eget valg, såfremt dette er tilsvarende dem aflyste rejse.

Vælger eleven at deltage i et ophold med højere værdi, skal eleven betale prisforskellen. Vælger elever at deltage i et ophold af lavere værdi, skal Barschool tilbagebetale prisforskellen. Disse beføjelser tilfalder dog ikke eleven, hvis aflysningen er et resultat af, at antallet af indtegner senest 4 uger inden afrejse er 75% af de antal pladser, Barschool har til rådighed på den pågældende rejse og flyserie.

I så fald skal den indtegnede elev have information om aflysningen senest 3 uger inden afrejse.

Skulle eleven lide økonomisk tab som følge af Barschools ændringer eller aflysning, har eleven krav på erstatning i overensstemmelse med erstatningsreglerne. Medmindre aflysningen eller manglende opfyldelse skyldes:

 • Antallet af tilmeldte til et ophold er mindre end det overførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er eleven i hænde senest 3 uger inden afrejse.
 • Elevens egne forhold.
 • En uvedkommende tredjemand eller omstændigheder og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse.

Hvis eleven ønsker at gøre krav gældende, skal denne give Barschool meddelelse om dette inden for rimelig tid, efter eleven er blevet informeret om ændringerne eller aflysningen. Hvis eleven ikke gør dette, bortfalder hans eller hendes ret til at gøre krav gældende. En rimelig tid må, medmindre andet er angivet, betragtes som maksimalt 5 dage.

Servicetillæg ved pakkerejser med charterfly

Ved navneændring opkræves 300 kr. pr. person.

Dette servicetillæg bliver ikke tilbagebetalt ved afbestilling af rejsen.

Servicetillæg ved pakkerejse med rutefly
Der findes særlige restriktioner ved rejser med rutefly. Derfor er overdragelse af rejsen eller ændring af navn som hovedregel ikke mulig. Ændringsgebyr på 1000 kr. samt eventuelle ændringsgebyr, der er opkrævet af for eksempel luftfartsselskaber. Du kan ikke overdrage forsikringer til andre.

Servicetillæg refunderes ikke ved afbestilling af rejsen.

Dine garantier og sikringer

Tryghedsgaranti
For at give dig endnu større ro i maven ved booking af vores uddannelse, tilbyder vi en 100% gratis tryghedsgaranti til alle.

Det betyder, at du får alle dine penge tilbage, hvis Barschool ikke afholder forløbet. Dermed er der fuld refusion.

Pandemisikring

I din tryghedsgaranti er der også en pandemisikring inkluderet. Det betyder, at du får fuld refusion ved en annullering, der skyldes en pandemi (for eksempel COVID-19).

Hvis Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til Mallorca, vil du får fuld refusion.

Pandemisikringen inkluderer en tilbagebetalingsklausul. Dermed er du sikret fuld tilbagebetaling, hvis du bliver testet positiv for COVID-19 eller andre sygdomme, der ind under kategorien pandemi. Tilbagebetalingsklausulen gælder, hvis du er testet positiv 7 dage før afrejse og frem til dagen før din afrejse.

Afbestilling

Hvornår kan eleven afbestille?
Eleven er i sin ret til at afbestille opholdet på nedenstående vilkår, medmindre Barschool senest ved aftalens indgåelse har informeret om, at afbestilling ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt på grund af underleverandørens forhold.

Hvis en elev afbestiller et ophold, hvor ordrebekræftelsen allerede er udstedt, gælder følgende regler:

 • Barschool beregner et gebyr ved afbestilling af rejsen, der svarer til det beløb, som eleven har indbetalt til rejsen + eventuelt tegnet afbestillingsforsikring og øvrige gebyrer.
 • Ved for sent fremmøde eller ved elevens udeblivelse uden afbestilling, er Barschool ikke forpligtet til refusion. Udeblivelse eller for sent fremmøde kategoriseres som aflysning af hele rejsen.
 • Eleven kan afbestille opholdet, hvis der i umiddelbar nærhed af uddannelsens destination forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, smitsomme livsfarlige sygdomme eller lignende begivenheder, der indebærer fare for liv eller førlighed. Dette gælder kun, hvis Barschool ikke kan tilbyde at afvikle uddannelsen på et alternativt rejsemål.

De nævnte afbestillingsmuligheder gælder kun i tilfælde af, at Udenrigsministeriet, Statens Serumsinstitut eller tilsvarende myndighed fraråder erhvervsrejser til det pågældende område i den gældende periode.

Man kan ikke påråbe afbestillingsretten, hvis eleven var bekendt med pågældende begivenhed eller begivenheden var almindeligt kendt ved aftalens indgåelse. I tilfælde af elevens afbestilling på grund af de nævnte begivenheder, har eleven krav på refusion af samtlige indbetalte beløb.

Sådan anmelder eleven afbestilling af opholdet

Hvis eleven ønsker at anmelde en afbestilling af sit ophold uden for vores åbningstider, skal han eller hun sende en afbestillingsbekræftelse på e-mail til info@barschool.dk og ringe til Barschool ved først mulige lejlighed for at bekræfte sin afbestilling.

Herefter kan Barschool sende en afbestillingsbekræftelse. Eleven skal selv afbestille eventuelle tilkøb af ydelser i forbindelse med rejsen, som udflugter, ekstra bagage mv.

Afbestillingsforsikring

Hvis eleven har en afbestillingsforsikring, kan han eller hun få fuld refusion (eksklusive betaling for afbestillingsforsikringen). Forsikringen træder i kraft ved skade eller sygdom og ved fremvisning af lægeerklæring, som fraråder dig at rejse. Dermed dækker forsikringen i tilfælde af akut opstået sygdom, der forhindrer rejsen.

Ved kroniske eller eksisterende lidelser/sygdomme, som var til stede ved tegning af afbestillingsforsikringen, dækker afbestillingsforsikringen ikke.

Eleven kan ikke afbestille på grund af rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet, da denne ikke tæller som skadetilfælde. Ligeledes dækker afbestillingsforsikringen ikke, hvis grunden skyldes en pandemi.

Såfremt eleven ønsker at gøre brug af afbestillingsforsikringen, skal eleven kunne dokumentere en afbestillingsgrund på tilfredsstillende vis. Dette skal gøres med en erklæring fra en uvildig læge eller lignende.

Afbestillingsgrunden skal tydeligt fremgå af dokumentet. Eleven skal kontakte udstederen af erklæringen før rejsens forventede startdato. Erklærings udsteders kontaktoplysninger skal tydeligt fremgå.

En afbestillingsforsikring koster op til 6% af rejsens grundpris.

Vær opmærksom på, at forsikringen skal tegnes senest inden første indbetaling. Den er herefter bindende.

Derudover er elevens eget ansvar få en bekræftelse af afbestillingen på e-mail.

Overdragelse af uddannelsen og opholdet

Gebyrer ved overdragelse
Hvis eleven ønsker at overdrage opholdet og uddannelsen til en anden, der også opfylder alle betingelserne for at starte på Barschool, betaler eleven et ændringsgebyr på 299 kr. pr. person og eventuelle ændringsgebyrer hos luftfartsselskabet. Dette er dog kun gældende, hvis hotellet og flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at Barschool bliver informeret herom hurtigst muligt inden overdragelsen. Under alle omstændigheder skal det ske inden rejsens begyndelse. Eleverne hæfter for betaling af rejsen, der skal betales inden for rimelig tid. Dette betragtes som senest 60 dage inden afrejse.

Ved rejse med rutefly findes særlige restriktioner. Derfor kan overdragelse af uddannelsen og ændring af navn ikke lade sig gøre. For eksempel kan luftfartsselskaber opkræve et ændringsgebyr på 1000 kr. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

Informer Barschool om overdragelse
Hvis du ønsker at overdrage dit ophold og rejse, skal du informere Barschool hurtigst muligt inden afrejsedato.

Det skal under alle omstændigheder ske inden rejsens begyndelse.

Videresalg

Barschool fralægger sig ethvert ansvar ved videresalg af uddannelser og ophold.

Barschools ansvar efter afrejset

Et ophold som lovet
Det er Barschools forpligtigelse at gennemføre opholdet i overensstemmelse med informationerne på www.barschool.dk og øvrig markedsføring. Barschools forpligtelse gælder alle uddannelsesrelaterede ydelser, som indgår i aftalen. Det gælder også dem, der er leveret af andre end Barschool.

Hvis eleven ikke modtager de ydelser, som er angivet gennem udbudsmaterialet, annoncer eller særlige aftaler med Barschool, er angivet på billetten, eller ydelserne er dårligere kvalitet, end det aftalte, så foreligger der en mangel ved uddannelsen

Særlige aftaler
Skulle der mellem Barschool og eleven være særlige aftaler, der afviger fra de beskrevne vilkår på www.barschool.dk, er disse kun gyldige, hvis de er påført aftalegrundlaget eller på anden måde kan dokumenteres uden tvivl.
Mangler ved uddannelsen
Det betragtes ikke som mangler ved uddannelsen eller opholdet, hvis der opstår uregelmæssigheder, der almindeligvis må betegnes som bagateller. Barschool har ret til ansvarsfrit at aflyse aktiviteter, hvis der ikke er tilstrækkelig tilmelding.

Hvis vejr eller temperaturforhold afviger fra det gennemsnitlige, anses dette heller ikke som mangel. Hvis forhold, som i grunden skyldes elevens egen forsømmelse, betragtes det ikke som en mangel ved uddannelsen eller opholdet.

Barschool har ret til at påråbe sig afhjælpning ved mangel. Kan afhjælpning ikke kræves, eller afhjælper Barschool ikke mangler inden rimelig tid, har eleven krav på tilsvarende afslag i prisen. Tilbyder Barschool derimod at afhjælpe manglen, kan eleven ikke kræve afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger.

Ophæve aftalen
Eleven kan hæve aftalen, hvis en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller hvis opholdet er behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med opholdet er tydeligt forfejlet. Eleven skal i dette tilfælde umiddelbart efter underrette Barschool herom. Hvis der ikke rettes henvendelse til Barschool umiddelbart efter at bristen opleves, så Barschool har mulighed for at udbedre denne, frafalder retten til at kræve kompensation.

Hvis eleven vælger at hæve aftalen, skal Barschool sørge for at refundere samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan tilkomme Barschool en godtgørelse, som er tilsvarende den værdi, opholdet må antages at have haft for eleven. Såfremt eleven hæver aftalen, har eleven også krav på (uden udgift) at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel, det aftalte tidspunkt.

Skulle eleven lide et økonomisk tab som resultat af, at opholdet har mangler, har eleven krav på erstatning fra Barschool. Dette gælder dog ikke, hvis manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af Barschool.

Aflysning ved udefrakommende omstændigheder

Barschool er ikke den ansvarlige, hvis en aflysning eller manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som Barschool ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

Person- og bagageskade
I overensstemmelse med reglerne i de internationale konventioner er erstatning for person- og bagageskade begrænset. For flytransport henviser vi til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar.

Hvis vejr eller temperaturforhold afviger fra det gennemsnitlige, anses dette heller ikke som mangel. Hvis forhold, som i grunden skyldes elevens egen forsømmelse, betragtes det ikke som en mangel ved uddannelsen eller opholdet.

Barschool har ret til at påråbe sig afhjælpning ved mangel. Kan afhjælpning ikke kræves, eller afhjælper Barschool ikke mangler inden rimelig tid, har eleven krav på tilsvarende afslag i prisen. Tilbyder Barschool derimod at afhjælpe manglen, kan eleven ikke kræve afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger.

Ankomsttider
Alle ankomsttider, der er informaret om på www.barschool.dk, skal forstås som forventede. Derfor kan Barschool ikke gøres ansvarlig for tab, der måtte skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.
Ophold på hotel
Barschool tilbyder ikke kompensation for ulemper, der skyldes forsyningssvigt på hoteller, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af drift.

Endvidere fraskriver Barschool sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer/hjemmesider. Eleven er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under opholdet.

Barschool tager ikke ansvar for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Personlige oplysninger

Din tilladelse
Når dit bestilte ophold bliver bekræftet, giver du samtidig tilladelse til, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondataloven.
Behandling af persondata
Behandling af persondata er som følgende:

Personoplysninger, for eksempel som navn, køn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, som du har oplyst ved booking af ophold og uddannelse på webben, pr. telefon, ved besøg på kontoret eller personoplysninger, der i øvrigt er registreret i forbindelse med bestilling, rejsemål eller særlig information fra dig om din sundhedstilstand i forbindelse med opholdet, bliver behandlet af Barschool. Dine personoplysninger kan blive behandlet af Barschools samarbejdspartnere.

Flyselskabets ansvar

Erstatningsregler
Montreal-konventionens erstatningsregler gælder i langt de fleste tilfælde for samtlige luftfartsselskaber rejser til udlandet, som er involveret i rejsen. Med denne konvention er erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage begrænset. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For de danske luftfartsselskaber og øvrige luftfartsselskaber med operationslicens, der er blevet udstedt i EU, er der ifølge EU Rådsforordning No. 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsninger, hvis en passager skulle blive dræbt eller skulle lide skade på sit legeme eller sit helbred ved en ulykke om bord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Disse flyselskaber er ikke forpligtet til at betale mere end et beløb i lokal valuta, der svarer til SDR 100.000. Det gælder, hvis flyselskabet har mulighed for at bevise, at det og dets personale og agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken, eller at det var umuligt at tage disse forholdsregler. Flyselskabet kan dog fritages helt eller delvist for erstatningsansvaret, hvis det er passagerens uagtsomhed, der er helt eller delvist skyld i ulykken.

Farligt gods
Det er af sikkerhedsmæssige årsager forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage, ifølge internationale bestemmelser. Hvis du ønsker nærmere oplysninger om reglerne for farligt gods, fås de ved at henvende sig til gældende luftfartsselskabet.
Mistet bagage
Luftfartsselskabets og dermed Barschools erstatningsansvar for ødelagt eller forsvundet bagage er begrænset. Det er derfor vores klare opfordring, at eleverne tegner separate bagageforsikringer.
Passagerrettigheder
For de luftfartsselskaber, der er registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Det skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til Barschool ved eventuelle krav i henhold til denne forordning

Elevens ansvar

Anvisninger og ordensbestemmelser
Den rejsende elev har til enhver tid pligt til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Barschool eller dennes repræsentant og flyselskabet m.fl. fastsætter. Eleven skal respektere de ordensbestemmelser, som Barschool eller øvrige repræsentanter fastsætter med hensyn til transporten til og fra destinationen samt for ophold på hoteller m.v. Hvis eleven overtræder gentagende gange eller på grov vis, kan dette medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel. I dette tilfælde må elevens videre ophold og hjemrejse foretages på elevens egen foranledning og for egen regning.
Euforiserende stoffer
Det accepteres under ingen omstændigheder, at der bliver indtaget euforiserende stoffer under opholdet. Derfor vil dette medføre bortvisning. Hvis Barschools repræsentanter har begrundet mistanke om, at en elev er påvirket af eller har indtaget euforiserende stoffer, kan en stoftest forlanges. Skulle eleven nægte dette, har Barschools repræsentanter og personale ret til at bortvise vedkommende.

Eleven skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis dette er påkrævet.

Erstatningsregler
I overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, eleven forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, Barschool og det personale, luftfartsselskab, hotel m.v., er eleven den erstatningsansvarlig
Udgifter
Det er elevens eget ansvar at have et gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Øvrige oplysninger, som eleven måtte finde nødvendige, udover hvad der er informeret af Barschool, fås ved at henvende sig til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Vi anbefaler udenlandske statsborgere at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de finder informationer om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Barschool er ikke ansvarlig for de omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for eleven.

Eleven skal selv afholde alle eventuelle udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter. Det for eksempel være hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra Barschool.

Sygdom
Eleven er også den ansvarlige ved eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen. Eleven skal selv afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det er ligeledes elevens ansvar at holde sig orienteret hos Barschool eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på aftalegrundlagets anførte tidspunkt.

Vi anbefaler at eleven kontakter Barschool 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.

Transport og fly
Det er ligeledes elevens eget ansvar at overholde Barschools oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Eleverne kan i disse situationer ikke gøre krav gældende imod Barschool eller luftfartsselskab.

Hvis eleven ikke fremmøder rettidigt ved hjemrejsen, mister han eller hun sin ret til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Det er ligeledes ikke Barschools ansvar, at elever, der selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, får foretaget et rettidigt check-in.

Det er elevens ansvar at egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport.

Gravide elever skal kontrollere det respektive flyselskabs retningslinjer, for at kunne gennemføre en rejse efter 32. svangerskabsuge.

Det er muligt for kaptajnen eller chaufføren at afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller øvrige årsager efter dennes skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller er til gene for de andre passagerer. Der ydes ikke tilbagebetaling for eventuelle uudnyttede dele af rejsen.

Reklamationer

Rette reklamation
Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor Barschools lokale repræsentant inden rimelig tid efter kursisten har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning eller kompensation. Dette gælder dog ikke, hvis Barschool har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til Barschool senest 4 uger efter rejsens afslutning.

OBS! Er opkvalificeringsopholdet registreret med en e-mailadresse, kan kommunikationen til kursisten foregå herigennem.

Glemte sager
Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning, kan Barschool opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Eleven skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis dette er påkrævet.

Indsend en sag
Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelse vi altid følger, alternativt anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Haldor Topsøes Allé 1 st.
2800 Kgs. Lyngby
Mail: info@pakkerejseankenaevnet.dk

www.pakkerejseankenaevnet.dk

Tlf. 45 46 11 00 (hverdage 9-12)

Kopi af rejsebevis/billet
Skal vi efter hjemkomsten fremskaffe kopi af rejsebevis/billet, tager Barschool et gebyr herfor på minimum kr. 299,-, svarende til det merarbejde, dette medfører.

Moms på uddannelser

Momsfritagelse
Ifølge momsloven er hovedreglen, at der er momsfritagelse på skoleundervisning, aftenskoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse og anden undervisning af faglig karakter.

Aktiviteter

Afbestilling og tilbagebetaling
Ved afbestilling og tilbagebetaling pga. sygdom kræves en lægeattest, samt at aktiviteten er blevet afbestilt før afgangstidspunktet. Afbestilling skal ske, så snart sygdommen opstår, og skal afbestilles hos vores underviserer/instruktører rejsemålet.

Tilbagebetaling af en afbestilt aktivitet sker til det kreditkort, som udflugten er betalt med. Der kan gå op til 4-6 uger før pengene er tilbage på kontoen. Eventuel valutakursændring hæfter den rejsende selv for.

Ændringer af aktivitet
Indholdet af en aktivitet kan af forskellige årsager ændres i løbet af sæsonen, og i visse tilfælde kan aktiviteten udgå helt. Prisen kan også ændres i løbet af sæsonen. Afhentningssted og -tid kan ændres, efter du har tilmeldt dig.

Du vil blive informeret om nyt sted og tid på det mobilnummer, du angav ved bestilling af rejsen. Derfor er det vigtigt, at du har telefonen med på rejsen.

Ændres fly eller hotel, så deltagelse på en bestilt aktivitet er umulig, tilbagebetales aktivitetens pris, hvis ikke en anden tilsvarende aktivitet kan tilbydes.

Aflysning af aktivitet
Aktiviteter kan aflyses med kort varsel pga. dårligt vejr, strejke eller andre udefrakommende omstændigheder, som vi ikke har kontrol over.

Haldor Topsøes Allé 1 st.
2800 Kgs. Lyngby
Mail: info@pakkerejseankenaevnet.dk

www.pakkerejseankenaevnet.dk

Tlf. 45 46 11 00 (hverdage 9-12)

Legat

Legatbetingelser
Alle er velkomne til at deltage i Barschools legatskoleprogram, dog skal du være fyldt 18 år for at kunne indløse det. Vi udbetaler ikke legatet i kontanter, det kan udelukkende bruges til slutbetaling af din bartenderuddannelse hos Barschool. Hvis er den heldige, skal legatet bruges til booking seneste 2 år efter udstedelsesdato – hvis andet ikke fremgår. Har du bestilt og betalt din uddannelse, så bliver beløbet refunderet din bestilling. Alle legater er personlige og kan ikke videregives til anden person. Du kan bruge max et legat pr. booking. Du godkender samtidig at Barschool / ML Travel Group må sende dig nyhedsbrev og SMS. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Handelsbetingelser – Merchandise

Bestilling & betaling
Alle vores priser på hjemmesiden er tydelige anført i inkl. moms. Priserne kan reguleres og prisen på bestillingstidspunktet, er den gældende pris for købet.

Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt udsolgte varer, overbooket produktion og leveringssvigt fra vores leverandører.

Når du har afgivet en bestilling, vil du modtage en online bekræftelse. Skulle du ikke modtage denne bekræftelse indenfor 1 time, bør du kontakte os. 

Vi tilbyder flere mulige betalingsmetoder som er følgende:

 • Visa/Dankort
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Debit
 • Maestro
 • MobilePay

Online betaling med kort

Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet ved ordrebekræftelse. Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående.

Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande. Vi kan til enhver tid nedskrive det betalte beløb – hvis f.eks. datoen er overbooket, eller ikke ønskes alligevel. Men af sikkerhedsmæssige årsager kan vi aldrig forhøje det godkendte beløb.

Levering
Vi leverer købte varer, jf. oplysninger om dato og lokation der fremgår af din ordrebekræftelse.
Reklamation
Skade på udstyr eller varer, som følge af fejlhåndtering fra kundens side er ikke dækket af reklamationsretten. Reklamation vedrørende fejl og mangler skal meddeles til Barschool i rimelig tid efter modtagelse. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis (rimelige) kompensation.
Fortrydelsesret

Når du handler hos Barschool har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder bestillingen og vi refunderer derefter din betaling. Ved fortrydelse skal der sendes e-mail til info@barschool.dk, hvoraf bank, registrerings- og kontooplysninger eller swift / IBAN skal fremgå. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget ordrebekræftelsen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den næstfølgende hverdag.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en tydelig erklæring via mail give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen ordrebekræftelsen. Er din bestilling foretaget mindre end to hverdage før leveringsdato, frafalder fortrydelsesretten. Hvis bestillingen aflyses mere end to hverdage før leveringsdato, tilbagebetales det fulde beløb.

Du bærer risikoen for varer og udstyr fra dets levering, og opbevaring bærer du risikoen for eventuelle erstatning ved tyveri og skade forvoldt af køber eller købers gæster. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af bookingen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.